Nieuws over tochten en evenementen in je e-mailbox!
Het is mogelijk om last-minute berichten en wijzigingen in tochten via een mailinglist te verspreiden.
De leden/begunstigers die er prijs op stellen deze berichten te ontvangen, kunnen zich aanmelden via de webredacteur, email: . Vermeld hierin je naam, adres en emailadres.

-x-

-x-