Wildwater

België

Bovenstaande rivieren worden als "bevaarbaar" beschouwd vanaf de volgende punten :

- l'Amblève : stroomafwaarts van de oude brug van Rermouchamps;
- Eau d'Heure : op 500 m van haar samenvloeiing met de Samber;
- Lesse : stroomafwaarts van de stuw van Pont-à-Lesse;
- Ourthe : stroomafwaarts van de stuwdam van Nisramont;
- Semois : stroomafwaarts van Herbeumont.

 In principe mag er op deze waterlopen het hele jaar gevaren worden tussen zonsopgang en zonsondergang en ongeacht het debiet, behalve voor de Ourthe waarvoor minimumdebieten zijn vastgelegd :

- voor het traject van Nisramont tot de brug van Maboge : 3 m3/s, gemeten op de limnimeter die zich stroomafwaarts van de brug van Nisrarmont bevindt;

- stroomafwaarts van de brug van Maboge : 2,5 m3/s, gemeten op de limnimeter van Tabreux.

 Voor het bevaren van deze rivieren is de immatriculatieplaat vereist en er mag enkel in- en uitgestapt worden op de door de bevoegde overheid afgebakende plaatsen. Op het NKV-bondsbureau zijn er tot nu toe nog geen in- en uitstapplaatsen voor de bevaarbare waterlopen bekend die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn. Informatie over de juiste ligging van deze toegangszones is te verkrijgen bij de toeristische diensten van de betrokken gemeenten of bij Het Directoraat-generaal van de Waterwegen, DG2, WTC Toren III, Bolivarlaan 30,1210 Brussel (tel. 02/212.36.11).

 Link Waterstanden Belgische Ardennen


Algemene regels :

 Het algemene principe is dat het verboden is te varen op deze waterlopen, behalve voor deze die in de onderstaande lijst zijn opgenomen en dan nog :

 • - enkel op de vermelde trajecten;
 • - voor een aantal enkel van 1 oktober tot en met 15 maart;
 • - voor de meeste enkel indien de vereiste minimale debieten bereikt zijn;
 • - niet op de openingsdag van de forelvangst (derde zaterdag van maart) en niet op de algemene openingsdag van de visvangst (derde zaterdag van juni);
 • - enkel tussen onderstaande uren :
 • van 1 oktober t/m 15 maart : tussen zonsopgang en zonsondergang;
 • van 16 maart t/m 14 juni : tussen 10.00 en 17.00 uur;
 • van 15 juni t/m 30 september : tussen 9.30 en 18.00 uur.

 

Zoals bij de bovenvermelde bevaarbare waterlopen mag er enkel in- en uitgestapt worden op de door de bevoegde overheid afgebakende plaatsen. De reeds in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde en op het NKV- bondsbureau gekende officiële in- en uitstapplaatsen worden in onderstaande lijst bij de betreffende waterloop vermeld. Informatie over de juiste ligging van deze en andere toegangszones kan bekomen worden bij de toeristische diensten van de betrokken gemeenten of bij de buitendiensten van de Afdeling Water te :

- Namen (tel. 081/24.34.11) voor de Eau d'Heure, de Hantes, de Houille, de Lesse, de Eau Blanche, de Viroin en de Lhomme;

- Marche (tel. 084/31.22.88) voor de Sûre, de Ourthe, de Sennois, de Aisne en de Vierre;

- Bergen (065/32.82.60) voor de Dijle en de Grande Honnelle;

- Luik (041/54.23.23) voor de Armblève, de Vesder, de Warche, de Our en de Salm.


1. Scheldebekken

a. Dijle

 • Bevaarbaarheid
 • hele jaar : stroomafwaarts van de vroegere papierfabriek van Gastuche.

 b. Grande Honnelle

 • Bevaarbaarheid
 • van 01/10 t/m 15/03.

 2. Lessebekken

a. Lesse

* Bevaarbaarheid

- van 01/10 t/m.15/03 : stroomafwaarts van Maissin (Brug-weg naar Villance).

- hele jaar : vanaf de brug van Han-sur-Lesse.

 * Minimale debieten (en voorwaarden) telkens gemeten op de limnimeter van Gendron :

- vanaf de brug van Han-sur-Lesse tot nr. 67, rue de I'lle te Lessive : 2 m3/s en maximaal 200 kajaks per dag !;

- vanaf nr. 67, rue de I'lle te Lessive tot 100 m stroomopwaarts van de "Pont de la Lesse" te Houyet : 3,5 m3/s;

- vanaf 100 m stroomopwaarts van de "Pont de la Lesse" te Houyet tot 100 m stroomopwaarts van de verkeersbrug Gendron-Celles te Gendron : 2 m3/s;

- vanaf 100 m stroomopwaarts van de verkeersbrug Gendron-Celles te Gendron tot Pont-à-Lesse :1,5 m3/s.

 * In- en uitstapplaatsen

- Daverdisse, deelgemeente Daverdisse, wijk "Pont des Barbouillons" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Wellin, deelgemeente Halma, wijk "Faurolle" of "Passerelle Maria" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Wellin, deelgemeente Chanly : 1 toegangsplaats stroomopwaarts van de "Pont de la Lesse", op de rechteroever; (het bordje is niet te zien vanaf de weg)

- Rochefort, deelgemeente Lessive : 2 toegangsplaatsen, een eerste tussen de twee eilanden "Barrage du Moulin" en "Pont de Lessive", op de rechteroever en een tweede aan de Rue de I'lle nr. 67, op de linkeroever;

- Houyet, deelgemeente Wanlin, wijk "Pont de Gilbock" :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Houyet, deelgemeente Houyet : 5 toegangsplaatsen, drie stroomopwaarts van de "Pont de la Lesse", op de linkeroever; een vierde stroomafwaarts van de "Pont de la Lesse", op de rechteroever en een vijfde op de "camping de la Lesse", op de linkeroever;

- Houyet, deelgemeente Celles, wijk "Gare de Gendron-Celles" :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Houyet, deelgemeente Gendron, wijk "Gare de Gendron" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Dinant, deelgemeente Gendron : 2 toegangsplaatsen, een eerste onder de verkeersbrug Gendron-Celles (RW910) op de linkeroever en een tweede stroomafwaarts van de verkeersbrug (RW910) op de linkeroever;

- Dinant, deelgemeente Furfooz, wijk "Les Praules" :1 toegangsplaats op de linkeroever.

 b. Lhomme

 * Bevaarbaarheid  van 01/10 t/m 15/03 : stroomafwaarts van Mirwart.


a. Eau Blanche

* Bevaarbaarheid  hele jaar : stroomafwaarts van de brug van Aubain (weg van Aubain naar Frasnes).

b. Viroin

* Bevaarbaarheid   hele jaar.

 * Minimale debieten (en voorwaarden)   1 m3/s gemeten op de limnimeter van Treignes.

 * In- en uitstapplaatsen

- Viroinval, deelgemeente Dourbes, wijk "Au Saucy" :1 toegangsplaats ter hoogte van het wed op de linkeroever;

- Viroinval, deelgemeente Olloy-sur-Viroin:1 toegangsplaats stroomafwaarts van de oude brug, rue des Mies op de linkeroever;

- Viroinval, deelgemeente Treignes :1 toegangsplaats stroomopwaarts van de brug van de "rue Basse aux Raines" op de rechteroever;

- Viroinval, deelgemeente Vierves-sur-Viroin :1 toegangsplaats bij de brug over de Viroin op de rechteroever.

 c. Houille

 * Bevaarbaarheid  van 01/10 t/m 15/03 : stroomafwaarts van Patignies

 * In- en uitstapplaatsen

- Gedinne, deelgemeente Vencimont :1 toegangsplaats stroomopwaarts van de "Ancien Pont" op de linker- en rechteroever.


a. Amblève

 * Bevaarbaarheid:  hele jaar : stroomafwaarts van haar samenvloeiing met de Warche, behalve tussen de brug van Lorcé en de stuwdam van Lorcé.

 * Minimale debieten (en voorwaarden)

- vanaf de samenvloeiing met de Warche tot de brug van Lorcé-Naze : een hoogte van 9 cm gemeten op de limnimeter van Trois-Ponts op de Amblève;

- stroomafwaarts van de stuwdam van Lorcé : 2,5 m3/s gemeten op de limnimeter van Martinrive.

 * In- en uitstapplaatsen

- Stavelot, deelgemeente Stavelot, wijk "Challes" :1 toegangsplaats stroomafwaarts van de samenvloeiing met de Eau Rouge op de rechteroever;

- Stavelot, deelgemeente Stavelot, wijk "Pont de l'Amblève" :1 toegangsplaats aan de place du 18 Décembre op de rechteroever.

- Stavelot, deelgemeente Stavelot, wijk "Les Faravennes" (Coo) :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Stavelot, deelgemeente Stavelot, parking "Parc d'attraction de Télé-Coo" : 1 toegangsplaats;

- Stoumont, deelgemeente La Gleize, wijk "Chêneux" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Stoumont, deelgemeente Stoumont : 1 toegangsplaats stroomopwaarts van de brug "Lorcé-Naze" op de rechteroever;

- Aywaille, deelgemeente Sougnè-Remouchamps :1 toegangsplaats ongeveer 200 m stroomopwaarts van de "Nouveau pont" op de rechteroever.

 b. Westelijke Ourthe

 * Bevaarbaarheid: - hele jaar : stroomafwaarts van de brug van Prelle.

* Minimale debieten (en voorwaarden ):  2 m3/s gemeten op de limnimeter van Ortho.

*  In- en uitstapplaatsen

- Tenneville, deelgemeente Tenneville, wijk "Pont de Berguème" :1 toegangsplaats op de linkeroever.

 c. Oostelijke Ourthe

 * Bevaarbaarheid:  hele jaar : stroomafwaarts van de rue Porte à l'Eau te Houffalize.

 * Minimale debieten (en voorwaarden ):  1,5 m3/s gemeten op de limnimeter van Mabomprè.

 * In- en uitstapplaatsen

- Houffalize, deelgemeente Houffalize : 4 toegangsplaatsen, een eerste aan de "rue Porte-à-l'Eau", op de rechteroever; een tweede ter hoogte van het cultureel- en sportcentrum, op de linkeroever; een derde stroomafwaarts van de "camping du viaduc", op de rechteroever en een vierde onder het viaduct van de E25, op de rechteroever;

-Houffalize, deelgemeente Mabompré, wijk "Pré de Mouton" : 1 toegangsplaats op de rechteroever.

 d. Vesder

 * Bevaarbaarheid:  hele jaar : stroomafwaarts van de stuwdam van Eupen.

 * In- en uitstapplaatsen

- Trooz, deelgemeente Forêt, wijk "Labrouck": 1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Trooz, deelgemeente Forêt, wijk "Déversoir de Trooz" : 1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Trooz, deelgemeente Nassonvaux, wijk "Grand Ventail" : 1 toegangsplaats op de rechteroever.

 e. Warche

 * Bevaarbaarheid:  hele jaar : stroomafwaarts van de stuwdam te Robertville,

 * In- en uitstapplaatsen

- Malmedy, deelgemeente Malmedy, wijk "Pont de Warche":1 toegangsplaats stroomafwaarts van brug op de rechteroever;

- Malmedy, deelgemeente Bellevaux-Ligneuville, wijk "Thioux":1 toegangsplaats stroomafwaarts van de brug op de rechteroever.

 f. Aisne

 * Bevaarbaarheid:  van 01/70 t/m.15/03 : stroomafwaarts van haar samenvloeiing met de Estineée te Fanzel (Erézée).

 * In- en uitstapplaatsen

- Erézée, deelgemeente Mormont, wijk "Fanzel" : 1 toegangsplaats aan de rue de l'Aisne op de rechteroever.

 g. Salm

 * Bevaarbaarheid :  van 01/10 t/m.15/03 : stroomafwaarts van de stuwdam van Vielsalm.

 * In- en uitstapplaatsen

- Trois-Ponts, deelgemeente Wanne, wijk "Rochelinval" :1 toegangsplaats.


a. Semois

 * Bevaarbaarheid

- van 01/10 t/m.15/03 : stroomafwaarts van de brug op de weg Tintigny-Marbehan te Tintigny tot aan de loosplaats van de hydro-elektrische stuwdam van de Vierre te Chiny;

- hele jaar : stroomafwaarts van de loosplaats van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny.

 * Minimale debieten (en voorwaarden)

- van Chiny t/m Chassepierre :1,5 m3/s gemeten op de limnimeter van Chiny; wanneer de hydro-elektrische centrale van de Vierre echter water loost is het varen ook toegestaan;

- stroomafwaarts van Chassepierre : 2,2 m3/s gemeten op de limnimeter van Membre.

 * In- en uitstapplaatsen

- Chiny, deelgemeente Termes, wijk "Aux Hauits" :1 toegangsplaats bij de brug, op de linkeroever;

- Chiny, deelgemeente Jamoigne, wijk "Breux" :1 toegangsplaats bij de brug, op de linkeroever;

- Chiny, deelgemeente Izel :1 toegangsplaats op het speelplein van Moyen, op de rechteroever;

- Chiny, deelgemeente Chiny, wijk "La Vanne Boussand" :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Chiny, deelgemeente Chiny, wijk "Côte du Liry" :1 toegangsplaats stroomopwaarts van de brug Saint-Nicolas tot aan de loods van het A.D.E.P.S., op de linkeroever;

- Chiny, deelgemeente Chiny, wijk "Aux Pierres" of "L'embarcadère" : 1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Chiny, deelgemeente Chiny, wijk "Le Hât" of "Le débarcadère" : 1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Florenville, deelgemeente Lacuisine, wijk "Les Rochettes" of "Débarcadère des Passeurs de Chiny" :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Florenville, deelgemeente Lacuisine, wijk "Les Jardins de la Goutelle" :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Florenville, deelgemeente Florenville, wijken "L'Enclos" en "Dessous le Terme": 1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Florenville, deelgemeente Martué-Lacuisine, wijk "Au bon Pré" :1 toegangsplaats op het speelplein, op de rechteroever;

- Florenville, deelgemeente Chassepierre, wijk "Le Breux" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Florenville, deelgemeente Chassepierre, wijk "Mez de la Roche" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Florenville, deelgemeente Sainte-Cécile, wijk "Conroy" :1 toegangsplaats op camping, op de linkeroever;

- Herbeumont, deelgemeente Herbeumont, wijk "Champ-le-Monde" :1 toegangsplaats stroomopwaarts van de camping, op de rechteroever;

- Herbeumont, deelgemeente Herbeumont, wijk "Moulin Williame" :1 toegangsplaats op de rechteroever.

 b. Vierre

 * Bevaarbaarheid

- van 01/10 t/m.15/03 : stroomafwaarts van de weg Straimont-Martilly tot aan de hydro-elektrische stuwdam van Suxy (Chiny).

 * In- en uitstapplaatsen

- Herbeumont, deelgemeente Straimont, wijk "Pont de Martilly" :1 toegangsplaats op de rechteroever;

- Herbeumont, deelgemeente Straimont bij de "Pont Marie-Thérèse" :1 toegangsplaats op de linkeroever;

- Chiny, deelgemeente Suxy, wijk Sous le Nawée" :1 toegangsplaats bij de brug, op de rechteroever;


a. Our (provincie Luik)

 * Bevaarbaarheid:  hele jaar : stroomafwaarts van Schönberg.

 * In- en uitstapplaatsen

- Burgreuland, deelgemeente Reuland, wijk "Auel": 1 toegangsplaats ter hoogte van het wed stroomafwaarts van de brug tussen Auel en Steffeshausen, op de rechteroever;

- Burgreuland, deelgemeente Reuland, wijk Steffeshausen :1 toegangsplaats stroomafwaarts van de brug, op de linkeroever;

- Burgreuland, deelgemeente Reuland, wijk "Weweler Mühle" :1 toegangsplaats tussen de elektriciteitscentrale en het restaurant "Weweler Mühle" op het afleidingskanaal, op de rechteroever

- Burgreuland, deelgemeente Reuland, wijk "Ouren" : 1 toegangsplaats stroomopwaarts van de op de Belgisch-Duitse grens gelegen brug, op de rechteroever.

 b. Sûre

 * Bevaarbaarheid:  van 01/10 t/m.15/03 : stroomafwaarts van de toegangsrijstrook naar de rivier die zich stroomopwaarts van de brug van Boda (Fauvillers) bevindt.

 * In- en uitstapplaatsen

- Martelange, deelgemeente Martelange, wijk "Im Wohr" :1 toegangsplaats vlakbij het V.V.V., op de linkeroever.


a. Eau d'Heure

* Bevaarbaarheid

- van 01/10 t/m 15/03 : stroomafwaarts van de brug van Berzée (Walcourt).

 b. Hantes

 * Bevaarbaarheid

- van 01/10 t/m 15/03 : stroomafwaarts van de "Pont Romain" te Montignies-Saint-Christophe.


UITZONDERINGEN OP DE IN 1 GENOEMDE RIVIEREN

Op deze watervlakken mag het hele jaar gevaren worden. Tot nu toe is het NKV-bondsbureau nog niet op de hoogte van een publikatie in het Belgisch Staatsblad van de ligging van deze watervlakken.

 UITZONDERINGEN OP DE IN 2 GENOEMDE RIVIEREN

Op deze watervlakken mag in tegenstelling met de opengestelde onbevaarbare waterlopen wel gevaren worden op de openingsdag van de forelvangst en op de algemene openingsdag van de visvangst. Tot nu toe is het NKV-bondsbureau op de hoogte van de publikatie in het Belegisch Staatsblad van de ligging van 3 van zulke watervlakken :

 1. Han-sur-Lesse

het watervlak gelegen tussen de twee stuwdammen stroomafwaarts en stroomopwaarts van de brug van Han-sur-Lesse (Rochefort)

 * Bevaarbaarheid:  van 01/04 tot 31/10 tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

 * In- en uitstapplaatsen

- Rochefort, deelgemeente Han-sur-Lesse, wijk Le Pirot :1 toegangsplaats stroomafwaarts van de brug van Han-sur-Lesse, op de linkeroever.

 2. Nisramont

Het watervlak gelegen tussen de stuwmuur van de stuwdam te Nadrin en de voorstuwdammen gelegen stroomopwaarts op de Oostelijke en Westelijke Ourthe.

 * Bevaarbaarheid

- hele jaar tussen 9.30 uur en 18.00 uur, er mag echter niet gevaren worden stroomafwaarts van de boeien die de waterwinningszone afbakenen en ook de voorstuwdammen mogen niet voorbijgevaren worden (het doorgaand verkeer vanuit de Oostelijke en Westelijke Ourthe is wel toegelaten).

 * In- en uitstapplaatsen

-1 toegangsplaats bij de oprit die ter hoogte van de muur van de stuwdam is aangelegd, op de rechteroever;

-1 toegangsplaats die het "Centre d'Adeps" van Engreux aan de samenvloeiing van de twee Ourthes op zijn domein heeft aangelegd; deze toegangsplaats is echter voorbehouden aan de gebruikers van het centrum.

 3. Schönberg (gemeente Sankt-Vith)

het watervlak 150 m stroomopwaarts van de stuwdam op de Our.

 * Bevaarbaarheid:  hele jaar tussen 9.30 uur en 18.00 uur.

 * In- en uitstapplaatsen

-1 toegangsplaats ter hoogte van het toeristisch centrum van Schönberg-Centrum, vlakbij het parkeerterrein aan de kerk.


Inlichtingen waterstanden

Inlichtingen over de waterstand zijn te verkrijgen op volgende telefoonnummers van het Waalse Gewest:

Nederlandstalig :080/01.38.46

Franstalig : 080/01.38.45

Duitstalig : 080/01.38.47

Het internationaal toegansnummer vanuit Nederland is 0032

Op Internet kunt u informatie verkrijgen via http://www.slalom.nl/peil.html


................


Vaarbeperkingen Frankrijk
In de Franse Alpen zijn diverse vaarverboden ingesteld i.v.m. de schade aan de natuur en/of uit veiligheidsoverwegingen. Geheel gesloten voor wildwatervaarders zijn de volgende rivieren en beken.
 • Servaisse, boven het dorpje Casset
 • Navette, geheel verboden
 • Séveraisette, boven La Motte en Champsauer
 • De instapplaats aan de Drac Blanc mag niet meer gebruikt worden, hiervoor moet je uitwijken naar de brug bij Champoleon
 • Fournel, die uitmondt in de Durance
 • Blaysse, boven Pont de Dormmillouse
 • Gyr en Onde, zijn in het natuurpark "Les Encrins" verboden
 • Gyronde, is tot 300 meter na de brug van Vigneaux verboden
 • Gull, is boven het plaatsje Abriés verboden, verder is ook het stuwmeertje verboden
 • Cerveyette, boven het plaatsje Cerviéres
 • Guisane, boven Casset
 • Clarée, boven Névache
 • Romanche, boven La Grave
 • Méouge, tussen de plaatsjes Salerans en Barret La Bas

  Zorg dat je je aan deze vaarbeperkingen houdt, want de straffen zijn behoorlijk.

 • Slalombaan Huninque (bij Basel), mag men niet met een zogenaamde "open canadees" varen.

Vlakwater

Nederland

Dit onderdeel is nog in opbouw, de gegevens zijn dus niet volledig.
Help ons mee de informatie zo volledig mogelijk te maken en laat ons weten wat u bekend is !

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel:

Voor het gemak kunnen we Overijssel in 3 gebieden verdelen:

 • A. Overijssels Waterland (waaronder Wieden en Weerribben)
 • B. Salland (waarin bijv. Overijsselse Vecht)
 • C. Twente (waarin bijv. de Dinkel)

 A. Overijssels Waterland :

Voor het kanoën in Overijssels Waterland is geen vergunning nodig. Veel water is voor kano's toegankelijk; soms zijn in natuurgebieden enkele watergangen vanwege hun kwetsbaarheid door een balk afgesloten. Aan wal gaan is in gebieden als Wieden en Weerribben beperkt.

 B./C. Salland / Twente:

In Salland en Twente is voor de meeste wateren een vergunning vereist; verkrijgbaar bij de VVV, kosten ƒ 5,-

Hiervoor ontvangt u een sticker (bewijs van ontheffing) die op de kano geplakt moet worden en een uitgebreid informatieboekje, met o.a. regels, kaartjes, overdraagplaatsen, campings enz.

Enkele voorbeelden van waterwegen waarvoor deze ontheffing geldig is, zijn: Schipbeek, Beneden-Regge vanaf Rijssen, Overijsselse Vecht.

 B. Salland:

Voor de Schipbeek geldt het volgende:

- er mag in groepen van maximaal 5 personen worden gevaren

- alleen doorgaande kanovaart is toegestaan

Voor de passage met kano's van de Prins Bernhardsluis en de Hanzebrug te Deventer geldt het volgende:

- gezamenlijke schutting van kano's en vrachtboten in de Prins Bernhardsluis wordt uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

- schutting van kano's kan alleen op werkdagen in de periode van 15 mei t/m 15 september tussen 9.00 uur en 9.30 uur `s ochtends en tussen 15.30 uur en 16.00 uur `s middags.

- het is verboden met een kano de Hanzebrug/Zutphenseweg over te steken.

 C. Twente:

Voor het kanaal Almelo - Nordhorn geldt het volgende:

- er mag in groepen van maximaal 5 personen worden gevaren

- alleen doorgaande kanovaart is toegestaan, aan land gaan is alleen toegestaan bij overdraagplaatsen

- ten zuiden van Ootmarsum ligt een aardgasleiding waar je niet onderdoor kan varen,; ongeveer 100 meter overdragen is hier noodzakelijk.

De Dinkel:

Kanovaren op De Dinkel is (met speciale vergunning) toegestaan:

* op het traject tussen de grens bij Gronau en de splitsing in Boven- en Beneden Dinkel (van zuid naar noord)

* op het Omleidingskanaal tussen de splitsing in Boven- en Beneden Dinkel en het kanaal Almelo-Nordhorn (van zuid naar noord)

* beide bovenstaande trajecten zijn alleen bevaarbaar tussen september en april

Van tevoren dient een vergunning à ƒ l5,- per kano (geldig voor het hele seizoen) te worden aangevraagd bij:
Waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 AM Almelo
Deze informatie betreft de stand van zaken per maart l996.

Flevoland
Gelderland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

Vaarbeperkingen en Vaarroutes in Zeeland Dit onderdeel is nog in opbouw, de gegevens zijn dus niet volledig.
Help ons mee de informatie zo volledig mogelijk te maken en laat ons weten wat u bekend is !

Op de Oosterschelde gelden verscheidene vaarpeperkingen.De kaartjes hieronder is ontleend aan Delta ' 97, een door de VVV uitgegeven gids.

 Toegankelijk = Het zich bevinden in deze gebieden is toegestaan, betreding van drooggevallen intergetijdengebied is toegestaan, tenzij deze gebieden als schelpdierperceel in gebruik zijn. De percelen zijn door bakens gemarkeerd.
Beperkt toegankelijk = Het zich bevinden (betreden, droogvallen met een boot) op slikken en platen (drooggevallen intergetijdengebied) is niet toegestaan.
Niet toegankelijk = Het zich bevinden in deze gebieden is niet toegestaan. Wel is toegestaan in een zone van 100 meter buiten de betonning te varen en te ankeren.

Noord-Brabant
Limburg

==============================