Informatie en kopij

Voor inlichtingen kun je e-mailen of bellen naar:

Chris de Ridder
e-mail sturen
tel.: 0418 - 561743

 

Kopij voor het blad PeddelPraat kunt u zenden aan de redactie PeddelPraat:

Ine Dost
Duivenkamp 726
3607 VD Maarssen
tel.: 0346 - 560940
email sturen.

 

Kopij voor de website van PeddelPraat (foto's, activiteiten-info) kunt u zenden aan de redactie PeddelPraat:

Chris de Ridder
e-mail sturen
tel.: 0418 - 561743