Info - Begunstiger worden

Voor  inlichtingen kun je e-mailen of bellen naar:

Chris de Ridder
e-mail sturen
tel.: 0418 - 561743

Wat kost het?

€ 30,- per gezin/leefeenheid per jaar.
Buiten Nederland € 40,- per jaar
Inschrijfgeld (eenmalig) € 10,-

Banknr. IBAN: NL75INGB 0003 6292 83   t.n.v. Penningmeester Stichting PeddelPraat

Wil je een proefnummer ontvangen klik dan hier

Wil je begunstiger/abonnee  worden, klik dan hier voor het inschrijfformulier 

Kopij voor het blad PeddelPraat kunt u zenden aan de redactie PeddelPraat:

Ine Dost
Duivenkamp 726
3607 VD Maarssen
tel.: 0346 - 560940
email sturen.

Bestuurssamenstelling: ALS U DEZE PAGINA OP UW TELEFOON BEZOEKT, DRAAI DEZE DAN NAAR HORIZONTALE STAND

Bestuur      Voorzitter : Jan Koppelaar 0654645823
Secretaris: Marijn van Veelen 0630823030
Penningmeester: André Broers 0228-562194
Ledenadministratie André Broers 0228-562194
Bestuursleden:        
Aleid Vonk 0418-516208
Chris de Ridder;
 inlichtingen en webredactie

0418-561743

06 51438834

Teamleden         Redactie: Ine Dost 0346-560940 b.g.g. 0623877265
Toercommissie:          
Aleid Vonk 0418-516208
Carool Borneman 06 30091960
Grean Engelkes 06 13754690
Anita Groen 0228-515965
Wad- en Kust-commissie:   Onno Buwalda  
Paul de Haas 058-2574284
Fred van Keulen 023-5294162