Bestuur en commissies

ALS U DEZE PAGINA OP UW TELEFOON BEZOEKT, DRAAI DEZE DAN NAAR HORIZONTALE STAND

Bestuurssamenstelling:

Bestuur Voorzitter : Jan Koppelaar 0654645823
Secretaris: Marijn van Veelen 0630823030
Penningmeester: André Broers 0228-562194
Ledenadministratie André Broers 0228-562194
Bestuursleden:      
Aleid Vonk 0418-516208
Kees Huisman 0610027028
Chris de Ridder;
inlichtingen en webredactie

0418-561743

06 51438834

Teamleden Redactie: Ine Dost 0346-560940 b.g.g. 0623877265
Toercommissie:      
Aleid Vonk 0418-516208
Carool Borneman 06 30091960
Grean Engelkes 06 13754690
Anita Groen 0228-515965
Wad- en Kust-commissie: Onno Buwalda  
Paul de Haas
06 533 254 04
Fred van Keulen 023-5294162