Bestuur en commissies

ALS U DEZE PAGINA OP UW TELEFOON BEZOEKT, DRAAI DEZE DAN NAAR HORIZONTALE STAND

Bestuurssamenstelling:

Bestuur Voorzitter : Marijn van Veelen  
Secretaris: Bert Kaper  
Penningmeester: André Broers  
Ledenadministratie André Broers  
Bestuursleden:   Kees Huisman  

Chris de Ridder

inlichtingen en webredactie

0418-561743

06 51438834

Teamleden Redactie:

Ine Dost

Grean Engelkes

 

 

Toercommissie:      
Carool Borneman  
Bert Kaper  
Anita Groen  
Wad- en Kust-commissie: Nico Bruin  
Onno Buwalda
 
Fred van Keulen